KADIN BEDENİNİ SOYARSA

"Bir kadın kendi başına soyunabilir mi?" Bu kitabın anahtar cümlesi olan bu soru, bu romanın baş kişisi Lal'in, daha doğrusu bütün kadınların, erkeklerin kurallarıyla yönetilen bir dünyada varolabilmek üzere kendi içlerine yaptığı yolculuğun anahtarıdır aynı zamanda.Lal, gerek toplumsal, dinsel ve aileyi kuralların kıskacında kalmasıyla, gerekse kendisine dayatılan rolden soyunarak kadın olabilmek için bir meydan okuma arzusuyla, ülkemizin kadınlarından hem farklı bir yerde durmakta, hem de içlerindeki bastırılmış arayışı temsil etmektedir.Nitekim kendi sınırlarını zorlamayı da kapsayan bu arayış, onu kendini yaşamak için mücadele etmeye yöneltecektir. Onun gözünde beden bir tapınaktır ve kadın (dahası, erkek) hazzın ve mutluluğun peşine düşüp öncelikle bu tapınakta yücelmeli, belki de orada kaybolmalıdır. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Site By